Formulier voor herroeping (retour zending)

LET OP! Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer er persoonlijk contact is geweest met Babyhuis Wierdsma te Sneek

Download hier het onderstaande formulier: Formulier voor herroeping 2018
Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen!

 

Babyhuis Wierdsma
Normandiaplein 5
8603 CS Sneek
info@babyhuis.nl

Hierbij deel ik u mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Reden voor uw herroeping (u bent niet verplicht dit in te vullen):

Ο     artikel is te groot*

Ο     artikel is te klein*

Ο     artikel heeft geen goede pasvorm*

Ο     materiaal valt tegen*

Ο     kleur valt tegen*

Ο     anders, namelijk*:  _________________________________

  • Besteld op*/ontvangen op* ______________________
  • Ordernummer: ________________________________
  • Naam: _______________________________________
  • Adres: _______________________________________
  • Telefoonnummer: _____________________________
  • Handtekening: ________________________________

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.